LivZonen | Psykoterapi & kropsterapi

 

livzonen 2

                        

Hvem er jeg

Mit navn er Janne Hovgaard Rasmussen.

Jeg er Certificeret Bodynamic Psykoterapeut, 

           zoneterapeut og har en baggrund som folkeskolelærer. 

                     

           Ved siden af mit selvstændige virke som psykoterapeut,

           kropsterapeut og foredragsholder i LivZonen,

           arbejder jeg med undervisning og 

           pædagogisk behandling ud fra et neuroaffektivt 

           perspektiv i et privat skoletilbud for udsatte børn og unge.   

           

           Jeg har fra 2017-2018 arbejdet frivilligt i LMS (Landsforeningen Mod

           Selvskade & Spiseforstyrrelser), hvor jeg har tilbudt

           zoneterapi med efterfølgende samtale/rådgivning.   

 

           Jeg er 44 år og bor sammen med min mand og vores 2 store drenge i Præstø.  

 

           Jeg modtager løbende supervision, deltager i

           relevant efteruddannelse og kurser og er medlem af

           Dansk Psykoterapeutforening (MPF).   

 

 

Jeg har undervist, vejledt og arbejdet med folkeskolens ældste elever siden 2006,

 blandt andet som AKT-lærer og kontakt-person for unge med behov for særlig voksenstøtte.

Jeg har ført afgangselever til såvel skriftlig som mundtlig prøve i folkeskolen - og afholdt

eksamensforberedende workshops mod eksamensangst. Jeg har siden 2000 anvendt zoneterapien

og har solid og god erfaring med dens styrkende virkning - både kropsligt men også i forhold

          til at opnå en større grad af kropsfornemmelse og -bevidsthed,

           samt skabe ro og balance i vores nervesystem - når vi har været for meget "på" i vores liv.

 

Jeg har i mange år været optaget af, hvordan et omsorgsfuldt, respektfuldt og anerkendende møde

kan støtte det enkelt menneske  hen mod at anvende, opnå kontakt og ejerskab til, samt videreudvikle

sine egne ressourcer. Jeg er uddannet i BODYNAMIC og optaget af den store og transformerende

betydning det har, når kroppen inviteres med i bevidsthed og væren - både i og uden for det terapeutiske rum.

Ligeledes er jeg optaget af den nyeste hjerneforskning og de optikker og terapeutiske metoder, 

som den neuroaffektive udviklingspsykologi bidrager med i forhold til personlig udvikling.

Jeg har en stor erfaring med, hvilke følelsesmæssige og personlige problemstillinger som buldrer

rundt indeni, når man er ung - og også når man som mere moden, søger at finde sig til rette med og i sit liv. 

 

  

Uddannelse:

1998            Personlighedspsykologi og psykiatri, Københavns Universitet.

2000            Uddannet zoneterapeut

2008            Uddannet folkeskolelærer

2010-14       Uddannelse til kropsorienteret psykoterapeut hos Bodynamic International    

2015-16        Uddannelse i chok- og traumeterapi hos Bodynamic International

2018             Certificeret Bodynamic Terapeut

 

Kurser og træning:

1998 Zoneterapi til gravide og spædbørn, samt fertilitetsbehandling

2005 Børn med særlige behov og diagnoser

2005 Sundhedspædagogik

2009 Selverkendelse og valgkompetence hos unge

2014 Spejling og imitation - og forskellen herpå v/Lisbeth Marcher

2015 Temadag om Theraplay v/ Phyllis Booth

2016 Mindfulness i et neuroaffektivt perspektiv v/Marianne Bentzen 

2017 4 dages supervisorkursus hos Bodynamic International 

2017 Heldags angstkursus v/Henrik Rose, Nordisk Gestaltinstitut

2017 Stressless Massage Terapi v/ Lone Klingenberg Bornemann

2018 Selvskade blandt unge v/ Susan Hart, Bo Møhl og Naomi Halpern

2018 Neuroaffektiv metode i praktisk anvendelse v/ Susan Hart

2018 Psykiatridage: Angst i Præstationssamfundet.