LivZonen | Psykoterapi & kropsterapi

 

         Til dig som forælder

  

Er du forælder til et ungt menneske, ved du sikkert bedre end nogen anden,

at der ofte er fart over feltet og pres på i de unges hverdag. Man kan nemt føle

sig rådvild som forælder, hvis man oplever, at ens barn - midt i ungdomslivet -

ser ud til ikke rigtigt at trives eller at være under for stort pres.

 

               Det kan være svært at vide, hvad man skal stille op. Måske er det tilstrækkeligt

               med en god snak med sin store søn eller datter, hvor man fortæller, at man er

               bekymret og kan se, at den unge ikke trives. Selvom mange unge i skolen og i

               venners regi giver udtryk for, at det er træls, at deres forældre blander sig, så

               viser de fleste undersøgelser af unges trivsel faktisk, at de unge i virkeligheden

               er meget glade for og trygge ved, at deres forældre interesserer sig for deres liv,

               trivsel, ve og vel. Det har stor betydning. Så det at italesætte at man som forælder

               er bekymret og har lagt mærke til, at den unge virker trist, indelukket, overordenlig

               træt (eller hvad det nu er, man har lagt mærke til) sammen med en åben og 

               undersøgende holdning til den unges svar og tilbagemeldinger - kan være en god

               indgangsvinkel til en dialog.

  

Og hvad gør man så? 

Alt afhængig af hvad der ser ud til at være "på færde", kan det være relevant

at kontakte dit barns lærer, en psykolog, studievejleder eller måske familielægen.

Der er mange fagfolk, som man kan søge hjælp og vejledning hos - og det er

som udgangspunkt godt. Det er dog ikke sikkert, at dit barn har brug for læge-

hjælp eller dyberegående terapi hos en psykolog - og hvor går man så hen?  

 

 

Hvad kan jeg tilbyde? 

Jeg tilbyder individuelle samtaler for unge med fokus på at støtte den unges adgang til egne

ressourcer. Alt afhængig af hvad der er den unges problemstilling, kan samtalen have til formål

at øge den unges selvværd og forståelse af sig selv, styrke den unges kropsfornemmelse og accept af

sin krop, mindske stress eller ensomhed, bryde med fastlåste tanker om sig selv, udvikle

nye redskaber til at kunne mestre sit liv.  

 

Du er som forælder meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.