LivZonen 

 

           At være ung i dag kræver sit! 

  De fleste unge i dag oplever jævnligt, at det er svært at få tid og kræfter

   til at række i forhold til alt det, de gerne vil og alt det, de  skal og bør.

   Krav og forventninger fra studiet, skolen, forældre, familien, venner -

   og ikke mindst fra en selv, kan være med til at  øge presset i hverdagen.

  

                   Rigtig mange unge oplever perioder, hvor de ikke rigtig trives, men i

                  stedet mærker præstationspres,  indre uro, hovedpine, mavepine, ultra

                  kort lunte eller måske følelsen af at være træt og stresset.

 

                  Det kan være svært at tale om og svært at vide, hvad man lige skal stille op

                  med oplevelsen af ikke at have det rigtig godt - man vil jo gerne klare sig godt,

                  klare uddannelsen og være velfungerende "ligesom alle de andre.." 

 

    Fakta fra Stress-foreningen:              

   » Flere og flere børn og unge fra såkaldte velfungerende familier mistrives, rammes af stress og bliver

      indlagt på hospitalerne med stresssymptomer og stressrelaterede sygdomme. Nogle børn og unge

      udviser endda symptomer på udbrændthed.

   » Skolebørnsundersøgelsen fra år 2006 viser, at op mod hvert fjerde elev oplever stress ugentligt eller

      oftere, og kigger man på andelen, der oplever stress månedligt, er det halvdelen af alle eleverne.

      Undersøgelsen viser desuden at op mod hver femte af de 11 til 15-årige ikke taler fortroligt med

      deres forældre eller er socialt isolerede

  » Nyere tal fra Statens Institut for Folkesundhed (år 2008) viser, at det især er pigerne i folkeskolens

     sidste år, som er meget udsatte for at udvikle stress.

 

Det første skridt i retning mod en positiv forandring er ofte at betro sig til

et andet menneske omkring sine følelser, bekymringer eller problemer.

Det kan måske være en god ven, en lærer, en forælder eller en rar gammel tante,

men det kan også være, at det skal være en udefra. 

 

Det vigtigste er at få mulighed for at fortælle og snakke om, hvad der fylder

               indeni et trygt forum - og at finde ud af, hvad man egentlig har brug for, for

               at ændre på tingene.