LivZonen 

 

           Bodynamic Psykoterapi

           - Personlig udvikling gennem samtale og nærvær  

   Ønsker du forandring i dit liv, er det nødvendigt, at du ser på og bliver mere bevidst  

   om dine tanker og følelser, handlemønstre og forestillinger om dit liv og din situation,

   eftersom det er en vigtig del af dit her og nu og er med til at påvirke og opretholde din

   levevis og dine valg. 

 

Psykoterapi er at være med det, der er i dig lige her og nu - følelser, tanker, stemninger -

og gennem samtale og nærvær at øge din bevidsthed om og kontakt til dine egne ressourcer og

handlemuligheder.  Nøgleord for terapien er værdighed og kontakt. Dette skal forstås sådan,

at samtalen foregår inden for en ramme, som støtter din følelse af personlige værdighed og din

mulighed for at være dig selv i den sociale kontakt. 

  

Gennem terapien får du mulighed for at komme i kontakt med og sætte ord på dine tanker og følelser

og at udvikle nye måder at forholde dig til dem på. Det er afgørende for mig, at terapien foregår på

dine præmisser og finder sted i en tryg og behagelig atmosfære.

  

Vores krop er bærer af og afspejler vores liv og vores historie.

I Bodynamic Terapi inddrages efter behov forskellige kropsøvelser, idet forskellige

dele af vores krop og forskellige muskler kan understøtte forskellige psykologiske

funktioner, fx det at kunne række ud og bede om hjælp eller støtte, at sige nej eller at

opnå en bedre fornemmelse af sine egne behov eller følelser. 

Krop og psyke er uløseligt forbundet og ved at inddrage kroppen, opnår man ofte

hurtigere adgang til at kunne forandre sig. 

 

 

Terapi hos LivZonen er ideelt, hvis du eksempelvis:

• Har angst eller oplever hyppig ængstelse.

• Føler dig nedtrykt og tom indeni - uden helt at vide hvorfor.

• Gerne vil forstå dig selv og dine følelsesmæssige reaktioner bedre.

• Føler dig ensom - også når du er sammen med andre.

• Bruger mange tanker på at overveje, om du er god nok.

• Har svært ved at knytte dig og lade andre komme tæt på.

• Gerne vil være en bedre forælder eller partner.

• Lukker af for kroppen og kun "lever i dit hoved"

• Er stresset og har svært ved at mærke ro i krop og sind.